Fol-Tech logo

Ochrona przed ptactwem - znaleziono 3 produktów.

Ochrona przed ptactwem
System ochrony przed ptakami zabezpiecza przed gromadzeniem się ptactwa i wynikającymi z tego konsekwencjami - szkodliwym działaniem ptasich odchodów na elewacje, gzymsy i parapety.
Wraz z instalacją systemu kłopotliwy problem znika.